Jsem geoinformatik s více než 13 letou praxí, který svým klientům ušetřil milióny korun, podpořil jejich investice, pomohl získat strategická data a mapové aplikace přiblížil desítkám uživatelů.

Veřejnému i soukromému sektoru nabízím oporu formou odborných konzultací ve všech fázích projektového managementu nebo reálné zapojení do pracovního týmu v podobě trenéra či školitele. Svoji roli najdu v okamžiku, kdy s potenciálním klientem hovořím o jeho individuálních potřebách.

Milan Jindáček
GIS CONSULTING

 

<X, Y>

Specializuji se na aplikace, které pracují s prostorovými daty. Mohou stát samostatně nebo být součástí celopodnikových systémů.

WIN - WIN

Mohu si dovolit garantovat nastavení vzájemně prospěšného vztahu mezi dodavatelem a odběratelem technologií. Proč? Protože nic neprodávám.

NEZÁVISLOST

Ano, jsem ředitelem firmy SmartGIS s.r.o., ale svým klientům neprodávám aplikace. Nabízím pohled zvenčí, zkušenosti z vývoje a produktovou nezávislost.

CERTIFIKACE

Výsledkem úspěšné implementace Image of Geosolution je udržitelný rozpočet, spokojení uživatelé a správci. A jedinečný certifikát.

CENA : VÝKON

Při posuzování projektových záměrů nebo technologických řešení neopomíjím tento příslovečný poměr.

PROSTOROVÉ VZTAHY

Objekty na mapě vidíme. Vzájemné prostorové souvislosti jsou však skryty. Jejich analýzou hledám konkurenční výhodu svým klientům.

Průběh spolupráce se liší v závislosti na konkrétním klientovi. Klíčová je první schůzka, kde jsou rozebrány jeho představy a možnosti. Pro management organizací mohu plnit roli přísného auditora stavu jejich geoinformační infrastruktury s cílem reorganizace procesů nebo smysluplného snížení nákladů. Těm, kterým se podaří změny dokončit, náleží certifikát Image of Geosolution.

Pro týmy spravující GIS nabízím řízený monitoring potřeb a zkušeností uživatelů, pojmenování a sestavení priorit pro další investice. Ve velkých organizacích bývají lidé přeškoleni a proto je těžké propagovat novinky. Pro své klienty mám připravenou unikátní formu výukových materiálů One Page Lesson. Ty jsou srozumitelné, stručné a jasné – tedy praktické.

Zákazníkům, kteří se chystají poptat mapové podklady či licence aplikací, poskytuji služby odborného průvodce, kdy postupujeme od analýzy jejich požadavků, přes sestavení zadání a průzkum trhu až po výběr vhodného dodavatele.

A konečně mé služby mohou využít i prodejci a výrobci samotných aplikací, kterým dokážu zmapovat reálné potřeby a zkušenosti jejich uživatelů. Cenné informace pak slouží pro stanovení priorit obchodních i výrobních aktivit těchto firem.

SEMINÁŘE

Připravil jsem pro vás jednodenní výlet do tajů geoinformačních systémů a jejich možností vytvářet mapky, které čas od času potřebujete do svých publikací nebo pro své nadřízené a kolegy.

Bude vám tedy představen mocný softwarový nástroj, který nic nestojí a přesto vám může být dosti užitečný. Vybral jsem nově systém QGIS, který je kompletně v češtině a hodí se pro práci odborníků v českém prostředí.

V současnosti jsou v ČR dostupné on-line zdroje rozsáhlých map, které budou vhodným orientačním podkladem ve vašich projektech. Povíme si, kde takové zdroje najdete a jak je správně použít.

Také se naučíte zpracovat a vizualizovat data naměřená přístroji GPS. Jiná data do vašeho cvičného projektu budete pořizovat digitalizací a pokud vše půjde podle plánu, podíváme se na možnost georeferencování naskenovaných map.

Výsledkem vaší usilovné práce budou kartograficky korektní mapové kompozice, správně zpracovaná data a snad i hezké vzpomínky na celý seminář.

  • Náročnost (junior/senior/master): junior
  • Termín a místo konání: volejte (+420) 774 152 093 nebo milan.jindacek@gisconsulting.cz
  • Cena: 12.100 Kč vč. DPH pro jednu organizaci (max. 5 posluchačů)
  • Cena pro jednotlivce: 6.050 Kč vč. DPH (minimálně 3 posluchači)
  • Cestovné a případný pronájem je účtovaný zvlášť

Celodenní seminář určený pro všechny, kteří chtějí uchopit GIS jako celek a zkvalitnit správu agendy dokumentů a map u sebe na počítači nebo ve své organizaci.

Geografické informační systémy nejsou pouze o dílčím zobrazování dat z GPS, digitalizaci vlastních prvků nad mapovým podkladem nebo vytváření mapových kompozic. Smyslem používání moderních GIS aplikací má být především zkvalitnění, zjednodušení a často i urychlení práce s daty a mapami v rámci celého procesu jejich zpracování.

Proč pokračovat ve starých kolejích a dál si plnit hard disk počítače novými soubory, které lze otevřít jen v některých aplikacích, o jejichž obsahu ví v lepším případě pouze autor a společně netvoří logický informační celek? Přitom právě vzájemné propojení geometrie v mapě, excelových tabulek, PDF dokumentů a fotografií vytváří v prostředí GIS jedinečný obrázek o situaci, kterou odborník v terénu objevuje a zkoumá.

Přijďte získat know-how, jak si organizovat práci v rámci vedení vaší odborné agendy, dokumentů a map. Cílem je naučit vás využívat několik aplikačních prostředků pro udržování digitálních materiálů přehledným způsobem, ve vzájemných souvislostech a s možností jejich sdílení s kolegy. Samozřejmostí je reálná práce všech posluchačů na připraveném projektu s využitím open-source technologií. Stejné principy ale platí i v komerčních aplikacích, pokud je chcete využívat.

Pro absolvování tohoto semináře potřebujete pouze dobrou náladu. Do své organizace se vrátíte s know-how, jak vlastně GIS uzpůsobit v prospěch nejen váš, ale i celého podniku.

Tímto vás srdečně zvu.

  • Náročnost (junior/senior/master): senior
  • Termín a místo konání: volejte (+420) 774 152 093 nebo milan.jindacek@gisconsulting.cz
  • Cena: 12.100 Kč vč. DPH pro jednu organizaci (max. 5 posluchačů)
  • Cena pro jednotlivce: 6.050 Kč vč. DPH (minimálně 3 posluchači)
  • Cestovné a případný pronájem je účtovaný zvlášť

REFERENCE

Konzultační služby pro tohoto zákazníka byly zaměřeny na optimalizaci klienta mapového serveru z datového i ergonomického hlediska …

Magistrát města Ostravy

Realizovali jsme trénink zaměřený na použití vhodných mapových podkladů, služeb a metadat v běžné praxi pracovníků NPÚ.

Národní památkový ústav, OÚP Liberec a Olomouc

Pro vedení KÚOK jsme vypracovali komplexní materiál, který mapuje a nezávisle hodnotí reálné využití současných geoinformačních zdrojů úřadu a na základě toho pomáhá šetřit nebo zefektivňovat práci uživatelů.

Krajský úřad Olomouckého kraje

První seminář se stal inspirací pro postupnou implementaci GIS aplikací místo CADovských.

Muzeum hlavního města Prahy

Pro tohoto zákazníka jsme poskytli služby od školení až po přípravu konkrétních návrhů na optimalizaci a rozvoj geoinformačních zdrojů …

Magistrát města Olomouce

Hravou formou jsme předali informace o možnostech aplikace QGIS pro případy zpracování archeologických geodat. Odborný seminář zaměřený na tvorbu mapových výstupů a základní operace s geodaty se navíc stal inspirací pro další správu map.

Muzeum hry v Jičíně, v Trutnově, muzeum Těšínska a další

Analytická část představovala zjištění reálných potřeb uživatelů geoinformační infrastruktury v územním plánování, následovala specifikace klíčových uživatelských skupin a zmapování toku dat. Výstup této části byl podkladem pro následující krok, kterým bylo sestavení požadavků na geoinformační infrastrukturu s ohledem na cíle projektu Plan4All …

eContentplus

Statisícové roční úspory na provozních nákladech památkové péče jsou zajištěny díky systému Internetové evidence terénních archeologických výzkumů, který jsme navrhli a následně ve spolupráci s firmou SmartGIS s.r.o. také realizovali …

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Centrále AOPK ČR v Praze jsme poskytli velmi podrobný strategický dokument …

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Jeden z nejvíce progresivních a odvážných zákazníků, kterému jsme navrhli komplexní systém pro evidenci terénních výzkumů v celém životním cyklu, tedy včetně správy depozitáře digitální dokumentace. Systém byl realizován firmou SmartGIS s.r.o. a jmenuje se Megalit …

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Implementaci uceleného geoinformačního řešení vytvořeného na míru potřebám archeologů předcházel průzkum českého trhu, dostupných technologií a jejich hodnocení. Zákazník získal přehled o nabídkách GIS, které vyhovují jeho potřebám včetně technologického popisu a finanční kalkulace …

Archeologické Centrum Olomouc

REGISTRACE

[ufbl form_id=“1″]

×