Jsem vašim průvodcem ve světě software s více než 13 letou praxí. Svým klientům jsem ušetřil milióny korun, podpořil smysluplné investice do technologií, pomohl získat strategická data a zvýšit atraktivitu nejen mapových aplikací.

V týmu objednatele software zastávám roli IT manažera, který je kompetentním protějškem pro komunkaci se všemi dodavateli IT služeb. Asistuji u přípravy návrhu aplikací, kontraktuji správné dodavatele, předkládám zadání vývojářům a kontroluji kvalitu jejich práce.

Klientovi šetřím peníze, čas i energii, protože se může soustředit na svoji práci, která ho živí. Naše spolupráce začíná setkáním, na kterém hovoříme o jeho individuálních potřebách.

Mgr. Milan Jindáček

ODBORNOST

Přináším expertní znalosti a kompetence v oblasti software, které vám umožní činit správná rozhodnutí v rámci vašich projektů.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Spolehněte se, že vaše nové aplikace budou vyvíjeny v nejvyšší možné kvalitě a IT služby, za které platíte, budou naplňovat vaše očekávání.

ÚSPORA ČASU

Nebudete muset trávit tolik času vyhledáváním vhodných dodavatelů IT služeb a komunikovat s nimi vaše potřeby a očekávání na nevyvážené platformě.

OCENĚNÍ

Stopy mé práce najdete v projektech, které získávají ocenění eGovernment, Zlatý erb nebo třeba Mapa roku.

ÚSPORA PENĚZ

Ochráním vaše investice do software všeho druhu a postarám se, aby jeho implementace měla co největší pozitivní vliv na váš byznys.

PEVNĚJŠÍ VZTAHY

Díky kompetentní komunikaci s dodavateli IT služeb vzniknou pevnější obchodní vztahy, které vedou k výhodnější dlouhodobé spolupráci.

Gisconsulting - Milan

Tvůrčí podpora vašich vizí
Klientům, kteří chystají vlastní IT projekt, pomáhám s návrhem aplikací, přípravou projektových záměrů a technických analýz, aby bylo možné projekt nejprve škálovat, nacenit a posléze hledat vhodného dodavatele a vše realizovat s minimem rizik.

Příprava výběrového řízení na dodávku software
Pomáhám s přípravou odborné části veřejných i soukromých zakázek. Cílem je minimalizovat komunikační šum a dát dodavatelům možnost nabídnout nepřemrštěnou cenu za své produkty a služby. Dále je důležité správně definovat, co vlastně u IT dodavatele objednat, abyste neuvízli v totálně závislém a tudíž nevýhodném vztahu s firmou, se kterou nebudete chtít věčně spolupracovat.

Mediátor v konfliktních situacích s dodavatelem software nebo uvnitř organizace
Spolehněte se na moji dochvilnost a připravenost odpovídat na dotazy programátorů nebo jiných IT specialistů, kteří vám dodávají aplikace a jiné IT služby.

Ochrana objednatele software
Během realizace IT projektů nastávají situace, kdy dodavatelé vyvíjí tlak na objednatele, aby si usnadnili život, zvýšili zisk nebo vyžehlili svá vlastní pochybení. Tyto momenty umím identifikovat, včas vás na ně upozornit a nabídnout konstruktivní řešení.

Osvěta, vzdělávání a zavedení nového software
Málo klientů toto ví a většinou si své síly rozvrhnou jen do termínu spuštění aplikace. Tímto momentem ale jen začíná další náročná fáze – implementace mezi běžné uživatele, osvojení si nového prostředí, motivace klíčových uživatelů, servis aplikace a fungující uživatelská podpora. Období, ve kterém se mi daří být úspěšným koučem, mentorem a morální podporou.

Jsem tu pro Vás

milan.jindacek@gisconsulting.cz | +420 774 152 093

SEMINÁŘE & STUDIE


JAK NACHYSTAT A ZVLÁDNOUT VLASTNÍ IT PROJEKT 

v roli úředníka nebo vědeckého pracovníka

best-2018-18-348-titulka-kopie-100pxKaždý z nás v práci používá software. Mnozí z nás dokonce mohou být u jeho dodání v roli zadavatele nebo spoluautora. Nezřídka tato zodpovědnost přináší celou řadu problémů, které končí vyhrocenými schůzkami, na právním oddělení nebo v horším případě před TV kamerami.

Tento seminář má za cíl být preventivním opatřením nepovedených a předražených IT projektů, které by na půdě veřejné správy vznikly a které by vám osobně komplikovaly život.

Seminář je určený úředníkům veřejné správy (měst, obcí, krajských a ostatních úřadů) a vědecko výzkumným zaměstnancům, kteří mohou být v roli zadavatele software.

Prakticky zaměřený seminář je obohacující zejména proto, že během něho účastníci získají možnost nahlédnout pod pokličku dodavatelům softwarových aplikací. Vhled do této problematiky spolu s objasněním jejich postojů a cílů je jediný způsob, jak tomuto světu porozumět a předcházet vzájemným konfliktům.Během semináře se dotkneme těchto otázek, na které získáte odpověď:

 • Jak se připravit na IT zakázku?
 • Proč si občas připadáte hloupě při komunikaci s kolegy z IT oddělení?overeno_razitko_final
 • Co vás má zajímat při jednání s potenciálními dodavateli?
 • Jakým způsobem podchytit vlastní představu o budoucí aplikaci?
 • Jaké požadavky mají být součástí podkladů k zakázce a co je zbytečné?
 • Kdy objednávat licenci a kdy službu?
 • Proč jsou někdy nabídky tak drahé?
 • Jak předcházet vícepracím?
 • Kdy je závislost na dodavateli ještě zdravá a kdy se jí obávat?
 • Proč velká korporátní firma není pokaždé stabilním partnerem, i když by to každý očekával?
 • Jak se nachystat na případnou neschopnost dodavatele dílo dokončit nebo provozovat?
 • Za jaké konstelace jsou zadavatel s dodavatelem spokojení?

Na praktických příkladech si ukážeme několik přístupů k realizaci softwarových řešení. I když vás může způsob čerpání financí na projekty limitovat, vždy máte možnost vytvářet taková opatření, abyste se vyhnuli budoucím právním a finančním potížím. Cílem semináře je budoucí spokojenost jak na vaší straně, tak na straně dodavatelů, protože bez nich by skvělé softwarové aplikace nemohly vznikat.

Tímto vás srdečně zvu!
Mgr. Milan Jindáček

 • Délka semináře: 4 hodiny
 • Termín a místo konání: volejte (+420) 774 152 093 nebo milan.jindacek@gisconsulting.cz
 • Cena: 28.500 Kč vč. DPH (max. 10 účastníků)

Zjistit dostupnost termínu

ve spolupráci:
Doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc
Mgr. Milan Jindáček - GISconsulting, Olomouc

MOTIVACE

Přínosy projektů zaměřených na tvorbu, analýzu, prezentaci a sdílení dat veřejné správy jsou známé. Navíc existuje celá řada strategických dokumentů národní úrovně, ve kterých je sdílení dat a jejich distribuce hlavním klíčem k digitalizaci veřejné správy. 

Hlavní bariéry jsou dnes identifikovány na lokální úrovni, tedy na úřadech, které potřebují pomoci s kompetentní přípravou a podporou realizace záměru uvnitř organizace. Její vedení by mělo přijmout (open)datový portál jako dlouhodobý pilíř digitalizace a pod svoji záštitou by mělo umožnit fungování kompetentního týmu a využívat datových výstupů pro rychlejší a efektivnější rozhodování na spravovaném území.

PROVÁDĚCÍ STUDIE

Na základě individuálního mapování situace u klienta (personálního, organizačního, technologického, datového a strategického hlediska) vzniká individuální návrh postupu budování (open)datového portálu. Za klíčové součásti materiálu považujeme:

 • technologické řešení
 • seznam (open)dat k publikování
 • manažerské shrnutí
 • praktický koncepční návrh realizace
 • rámcový akční plán

Studie mj. obsahuje aktualizovanou rešerši tuzemských i zahraničních řešení, která jsou zdrojem dobré i špatné praxe a stává se tak objektivním zdrojem informací pro exekutivu úřadu.

Klient se zpracovanou studií může okamžitě zahájit realizaci projektu s minimálními náklady. Studie mu zajistí potřebnou politickou podporu a postupné zakotvení pravidel pro výměnu a sdílení dat uvnitř organizace.

MANAŽERSKÁ PODPORA

Během realizační fáze nabízíme pomoc s motivací ostatních kolegů ke spolupráci na projektu. Nastavujeme vzájemnou komunikaci, moderujeme aktiivty a specifikujeme požadavky ve skupině tak, aby byly srozumitelné a manažersky zvládnuté. Víme, jak výstupy činností participujících zaměstnanců vhodně a atraktivně prezentovat a zvyšovat tím praktický dopad na všechny cílové skupiny.

Klient je veden a manažersky podporován ve všech částech akčního plánu. Významně mu pomáháme s identifikací prioritních témat v průběhu realizace a s vyjednáváním s kolegy, kteří mohou být k záměrům odmítaví a s prezentací přínosů.

DOPADOVÁ EVALUACE

Po spuštění projektu nabízíme zpracování dopadové evaluační zprávy, která mapuje reálné faktory ovlivňující udržitelnost projektu v daném čase a nabídne doporučení pro další provoz a rozvoj. Cílem je ochrana vložených financí a energie do projektu. Klíčová témata se stávají předmětem zájmu vedení organizace a námi doporučená řešení vedou k eliminaci nepříznivých aspektů a k akceleraci příležitostí.

Klient získá uživatelskou zpětnou vazbu a hodnocení technických vlastností včetně specifikace vnějších aspektů (tzv. monitorovacích indikátorů), který mohou akcelerovat nebo ohrozit udržitelnost projektu. Zároveň má klient příležitost definovat vlastní nové aktuální potřeby, které vyvstaly během provozu (open)datového portálu.

REFERENCE

Manažer vývoje nových aplikací zaměřených na sportovní trénink.

mySASY a.s.

Přechod firmy na ekonomický informační systém.

Trees s.r.o. – realizace zahrad

Koncepční návrh řešení (open)datového portálu.

Univerzita Palackého

Nezávislé hodnocení geoinformačních zdrojů – Image of Geosolution.

Město Přerov

Semináře pro širší vedení Krajského úřadu: Jak nachystat a zvládnout vlastní IT projekt

Kraj Vysočina

Připravil jsme návrh mobilní aplikace včetně technické analýzy, která prozradila finanční nároky na realizaci. Klient má přesné podklady pro výběr IT dodavatele a jistotu, že zadaný projekt dopadne dobře.

Město Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb

Z prvotního nápadu paní úřednice jsme vyhotovili specifikaci aplikace použitelnou pro výběr dodavatele. Technickou analýzou jsme odhadli nároky na rozpočet.

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody OK

Konzultační služby pro tohoto zákazníka byly zaměřeny na optimalizaci klienta mapového serveru z datového i ergonomického hlediska …

Magistrát města Ostravy

Realizovali jsme trénink zaměřený na použití vhodných mapových podkladů, služeb a metadat v běžné praxi pracovníků NPÚ.

Národní památkový ústav, OÚP Liberec a Olomouc

Pro vedení KÚOK jsme vypracovali komplexní materiál, který mapuje a nezávisle hodnotí reálné využití současných geoinformačních zdrojů úřadu a na základě toho pomáhá šetřit nebo zefektivňovat práci uživatelů.

Krajský úřad Olomouckého kraje

První seminář se stal inspirací pro postupnou implementaci GIS aplikací místo CADovských.

Muzeum hlavního města Prahy

Pro tohoto zákazníka jsme poskytli služby od školení až po přípravu konkrétních návrhů na optimalizaci a rozvoj geoinformačních zdrojů …

Magistrát města Olomouce

Hravou formou jsme předali informace o možnostech aplikace QGIS pro případy zpracování archeologických geodat. Odborný seminář zaměřený na tvorbu mapových výstupů a základní operace s geodaty se navíc stal inspirací pro další správu map.

Muzeum hry v Jičíně, v Trutnově, muzeum Těšínska a další

Analytická část představovala zjištění reálných potřeb uživatelů geoinformační infrastruktury v územním plánování, následovala specifikace klíčových uživatelských skupin a zmapování toku dat. Výstup této části byl podkladem pro následující krok, kterým bylo sestavení požadavků na geoinformační infrastrukturu s ohledem na cíle projektu Plan4All …

eContentplus

Statisícové roční úspory na provozních nákladech památkové péče jsou zajištěny díky systému Internetové evidence terénních archeologických výzkumů, který jsme navrhli a následně ve spolupráci s firmou SmartGIS s.r.o. také realizovali …

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Centrále AOPK ČR v Praze jsme poskytli velmi podrobný strategický dokument …

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Jeden z nejvíce progresivních a odvážných zákazníků, kterému jsme navrhli komplexní systém pro evidenci terénních výzkumů v celém životním cyklu, tedy včetně správy depozitáře digitální dokumentace.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Implementaci uceleného geoinformačního řešení vytvořeného na míru potřebám archeologů předcházel průzkum českého trhu, dostupných technologií a jejich hodnocení. Zákazník získal přehled o nabídkách GIS, které vyhovují jeho potřebám včetně technologického popisu a finanční kalkulace …

Archeologické Centrum Olomouc

REGISTRACE

[ufbl form_id=“1″]

×
Geoinformační tipy!

Jak se vyvarovat nepříjemnostem při práci s mapami?

Přečtěte si náš praktický manuál.

Po zadání Vaší e-mailové adresy Vám zašleme odkaz.

Form couldn't be found for id 1

×